2018-09-23

Priser och betalning

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning.

Betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt.

Fraktvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt fraktsätt.

Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

När du utnyttjat din ångerrätt:

Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

 

Leveranser

Leveranstiden anges i kundvagnen. Om en vara har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive vara.

 

Ej uthämtade paket

 För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringsavgift, för närvarande 150:-

 

Returer

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt eller om vi har packat fel. Returer ska skickas som brev eller paket, inte mot postförskott. Vid byten betalar vi den nya frakten från oss till dig.

När du utnyttjat din ångerrätt ska du,

om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss

Reklamation

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Meddelande som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. I fall som avses i 1 § andra stycket kan meddelande om felet i stället lämnas till näringsidkaren.

Har någon annan än säljaren åtagit sig att för dennes räkning avhjälpa fel i en vara, kan reklamationen i stället göras hos honom.

Reklamerar köparen inte inom tre år från det att han har tagit emot varan, förlorar han rätten att åberopa felet, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Lag (2005:62).

 

Återbetalningsskyldighet:

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller,  meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GDPR

Förteckning avseende dataskydd Camillaslivsstil, 700425-4905 (fortsättningsvis benämnd som ”Företaget”).

  1. Kundinformation

1.1 Företaget insamlar samt lagrar information om sina kunder i samband med kredit & fakturaköp samt vid beställningar hos Företaget såsom fullständig förnamn, efternam,  adress, postnummer, ort, telefonnummer/mobilnummer, emal-adress

1.2 Vid uppläggning av ny kund i samband med första kredit/faktura köp och/eller order godkänner kunden eller relevant representant för kunden att Företaget lagrar sådan information i antingen skriftlig form eller elektroniskt. Elektronisk data lagras på datorer tillhörande Företaget eller dess ägare samt eventuellt på server tillhandahållen via betaltjänst såsom dock ej begränsat till Klarna eller Textalk. Skriftlig data lagras på en av Företaget avsedd säker plats såsom men ej begränsat till låst dokumentskåp eller motsvarande som endast företagets ägare har direkt tillgång till. Viss information kan komma att delas och lagras hos eventuellt juridiskt ombud och/eller revisor och/eller redovisningskonsult anlitat av Företaget.

1.3 All data insamlad och lagrad av Företaget har i samtycke tillhandahållits av kunden vid köptillfället förutom eventuellt myndighetsinformation som således tillhandahållits av gällande myndighet, till exempel Skatteverket. Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter.”

1.4 Företaget insamlar och lagrar denna information för att efterleva gällande lagar och regelverk för kredit/faktura köp och bindande ordrar vid förbeställning. Vidare insamlar och lagrar Företaget denna information för att kunna kommunicera med kunden genom antagna kanaler, för att kunna faktura kund, samt för att kunna leverera varor enligt överenskommelse mellan kunden och Företaget.

1.5 Företaget förbinder sig att förse kunden med information lagrad om dem vid efterfrågan av kunden. Företaget förbinder sig också att förstöra lagrad information om kunden om denna efterfrågar det, såvida en sådan förstörelse inte bryter mot annan gällande lagstiftning.

Camillaslivsstil är förpliktigad att skydda din integritet och denna sekretesspolicy anger vilken typ av information vi samlar in och vad vi gör med den.
Camillaslivsstil varken säljer, hyr ut eller lånar ut adresslistor för nyhetsbrev, registrerade uppgifter eller användningstrender till något bolag eller någon annan organisation utanför våra företag.

1.6 Genom att fullborda köp via denna hemsida godkänner kunden ovan punkter, samt intygar att denne förstått dess fulla innebörd.